Gábriel arkangyal

 Gábriel arkangyal

Tom Cross

Gábriel arkangyal, akit általában a jó hírek és a mennyei üzenetek közvetítésével hoznak kapcsolatba. Szeretnél többet megtudni ennek az angyalnak a történetéről, aki az egyik legismertebb a Bibliában? Értsd meg jobban, hogy mit képvisel a hívők számára.

Ki az a Gábriel arkangyal?

Gábriel arkangyal rendkívül ismert az ábrahámi tanokban, mivel ő az az angyal, aki a mennyből érkező kinyilatkoztatásokat hirdeti. Mihály arkangyalhoz hasonlóan őt is nagy pillanatokban említi a Biblia. A héber Bibliában Gábrielt Dániel könyvében említik - egyes hagyományokban arkangyalnak tekintik, más hagyományokban viszont a halál angyalának tartják.

Lukács könyvének versei alapján egyes muszlimok és keresztények úgy vélik, hogy Gábriel lett volna az az angyal, aki Keresztelő János és Jézus születését is bejelentette. A muszlimok számára Gábriel volt Isten küldötte, aki kinyilatkoztatta Mohamednek a Koránt, és aki megmondta a prófétáknak, hogy mik lesznek a feladataik.

Gábriel arkangyalt a kivételezett angyalok vezetőjének tekintik, valamint az igazság szellemeként is ismerik - egyes hiedelmek szerint a Szentlélek kifejezőjének tekintik.

Kép a SAJ-FSP-től a Pixabay által

A Gabriel arkangyal név eredete és története

A "Gábriel" név a héber nyelvből származik, és két szóból áll: "geber", ami "harcost" jelent, és "el", ami "Istent" jelent - ezt úgy fordítják, hogy "Isten harcosa", "Isten hírnöke" vagy "Isten erős embere".

Ahogy a neve is mondja, ő volt az a hírnök, aki Isten egyes, a nemzetre és a Földre vonatkozó céljainak beteljesedését hirdette. Az Ószövetségben megjelenik, és jó hírt hoz Istentől Dánielnek, részletesen elmagyarázza a nagy próféta látomását, majd azt, hogy mi lesz Izrael sorsa - a történet Dániel próféta könyvében található. Az Újszövetségben az arkangyalGábriel az, aki bejelenti, hogy Erzsébetnek, Zakariás feleségének fia születik, akit Keresztelő Jánosnak hívnak - ez a történet Lukács könyvében olvasható.

E tényeken kívül, amelyek magyarázzák nevének reprezentativitását, Gábriel arkangyal volt az, aki bejelentette Máriának, hogy egy Jézus nevű gyermeknek fog életet adni. Aztán ez az angyal volt az, aki bejelentette Jézus, az Isten Fia születését, azzal a céllal, hogy megmentse az emberiséget.

Megjelenése a Bibliában

Gábriel arkangyal először Dániel könyvében jelenik meg, és egy látomást magyaráz neki (ahogyan azt már korábban említettük):

- Dániel 8:16: "És hallottam egy férfi hangját, amely Ulai felől jött: Gábriel, add meg ennek az embernek a látomás értelmét!".

Ezután az angyal ismét találkozik a prófétával, hogy értelmezzen és kihirdessen egy próféciát:

- Dániel 9:21-27: "Mialatt még imádkoztam, Gábriel, a férfi, akit az előző látomásban láttam, gyorsan odarepült, ahol én voltam, az esti áldozat idején...".

Körülbelül 500 évvel azután, hogy Gábriel arkangyal kommunikált Dániellel, Gábriel arkangyal Jeruzsálembe ment, hogy bejelentse Zakariásnak fia, Keresztelő János születését:

- Lukács 1,11-19: "Az angyal így válaszolt: "Én Gábriel vagyok, aki mindig Isten jelenlétében van. Azért küldtek, hogy ezt az örömhírt közöljem veletek.

Ugyanebben az időszakban ment Názáretbe, hogy a Szentlélek által hirdesse Jézus Krisztus születését:

- Lukács 1:26-38: "A hatodik hónapban pedig Gábriel angyal elküldetett Istentől Galileában egy Názáret nevű városba...".

Egyes történészek és értelmezők azt állítják, hogy Gábriel arkangyal volt az, aki álmában megnyugtatta Józsefet Krisztus fogantatásáról (Máté 1:20-25), ahogyan azt is hiszik, hogy ő volt az az angyal, akit egy fejedelem kifogásolt, amikor Isten üzenetét akarta átadni Dánielnek (Dániel 10:13-21), de ezek az állítások nem ellenőrizhetők, mert a Biblia nem nevezi meg az említett két angyalt.helyzetek.

Szerzői jog : sedmak

Hogyan cselekszik Gábriel arkangyal az életünkben?

A katolikusok számára Gábriel a postások, a műsorvezetők és az információhordozók védelmezője - Szent Gábriel arkangyal néven is ismert. Ő hozza magával az igazságot, a szeretetet és a testvériséget - a remény angyalának tartják.

Neki köszönhetjük minden idők egyik legismertebb katolikus imáját, az "Üdvözlégy Máriát".

Íme egy erőteljes ima Gábriel arkangyalhoz és egy novéna az angyalhoz:

"Szent Gábriel arkangyal, te a megtestesülés angyala, a Magasságos Isten hűséges hírnöke, nyisd meg a fülünket, hogy meghalljuk Urunk legszeretőbb szívének leghalkabb sugallatait és kegyelmi felhívásait is. Kérünk, maradj mindig közel hozzánk, hogy jól értve Isten szavát és sugallatait, tudjunk engedelmeskedni neki, engedelmesen és örömmel végezve feladatainkat.Az Úr, ha eljön, ne találjon minket alva. Gábriel arkangyal, imádkozz értünk, Ámen".

Lásd még: 00:00 - Mi a jelentősége annak, hogy gyakran látjuk ezt a menetrendet?

A kép a photosforyou-tól a Pixabay segítségével készült

Novena

Szánjatok rá időt a napotokban, és mondjátok el az alábbi imát, majd az ismétléseket kilenc napon át:

1. nap

"Ó Mária, és te, szent Gábriel arkangyal, minden mennyei légióiddal kísérj minket, oltalmazz minket és őrizz meg minket látható és láthatatlan ellenségeink csapdáitól, Ámen."

- 3 Üdvözlégy Mária.

- 1 Dicsőség az Atyának.

2. nap

"Istenem, aki az angyal szája által kegyelemmel teljesnek hirdetted Máriát, add, hogy az ő közbenjárása által megkapjuk kegyelmed teljességét, Krisztus Urunk által, Ámen."

- 3 Üdvözlégy Mária.

Lásd még: Fekete ruhákról álmodni: új, használt, tiszta, szakadt és így tovább!

- 1 Dicsőség az Atyának.

3. nap

"Örökkévaló Istenünk, alázatosan kérünk téged, hogy amint Gábriel arkangyal szája által a legszentebb Szűznek hirdetted az isteni anyaság örömét, úgy méltóztassál az ő érdemei által nekünk is megadni a te örökbefogadásod kegyelmét, Krisztus, a mi Urunk által, Ámen."

- 3 Üdvözlégy Mária.

- 1 Dicsőség az Atyának.

4. nap

"Ó Isten, aki a többi angyal közül Gábriel arkangyalt választottad ki, hogy meghirdesse megtestesülésed titkát, add meg jóságodban, hogy miután a földön tiszteltük őt, a mennyben élvezhessük oltalmának hatásait. Te, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké, Ámen."

- 3 Üdvözlégy Mária.

- 1 Dicsőség az Atyának.

A jhenning képét a Pixabay készítette

5. nap

"Szent Gábriel arkangyal, jöjj segítségünkre angyalok légióival! Segíts, hogy tisztává és elérhetővé váljunk. Tedd, hogy lelkünk a béke kikötőjévé váljon, ahol a mi Urunk és a Szűzanya szeret pihenni. Ámen".

- 3 Üdvözlégy Mária.

- 1 Dicsőség az Atyának.

6. nap

"Szent Gábriel arkangyal, Isten kegyelmének küldötte a szegények nevében, te, aki a Boldogságos Szüzet ezekkel a szavakkal üdvözölted: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes", és aki ilyen nagy alázattal teljes választ kaptál, a lelkek védelmezője, segíts minket, hogy az ő alázatának és engedelmességének utánzóivá váljunk. Ámen.".

- 3 Üdvözlégy Mária.

- 1 Dicsőség az Atyának.

7. nap

"Szent Gábriel arkangyal, te, akit az Isten erejének jogos címével hívnak, és akit arra választottak, hogy Máriának hirdesd a misztériumot, amellyel a Mindenható csodálatosan kibontakoztatja karjának erejét, ismertesd meg velünk az Isten Fiának személyében rejlő kincseket, és légy hírnökünk az ő Szent Anyjának. Ámen".

- 3 Üdvözlégy Mária.

- 1 Dicsőség az Atyának.

Ön is szeretheti
  • Tudjon meg mindent Mihály, Gábriel és Ráfáel arkangyalokról!
  • A Biblia fontosságának megértése a katolicizmus számára
  • Ismerje meg, ki volt Kalkuttai Teréz anya és mit tett

8. nap

"Gábriel, a Szentlélek arkangyala, taníts meg minket imádkozni, hogy lépteinket a Szűzanya lépéseihez hasonlóan irányítsuk, és tiszteljük, ahogyan a Szentlélek Házastársához illik. Gábriel, a Szeplőtelen arkangyal, vidd hozzá kéréseinket. Imádkozz, hogy visszanyerjük lelkünk tisztaságát.".

- 3 Üdvözlégy Mária.

- 1 Dicsőség az Atyának.

9. nap

"Uram, jöjj segítségünkre, sújtsd meg lelkünket és szívünket tüzeddel. És te, Gábriel, az erő angyala és legyőzhetetlen harcos, űzd el a démont, aki oly gonosz velünk szemben, és arasd le boldog csatáid babérjait. Ámen." Ámen.

- 3 Üdvözlégy Mária.

- 1 Dicsőség az Atyának.

Tom Cross

Tom Cross író, blogger és vállalkozó, aki életét a világ felfedezésének és az önismeret titkainak felfedezésének szentelte. A világ minden szegletébe utazó több éves tapasztalattal Tom mélyen megbecsülte az emberi tapasztalatok, kultúra és spiritualitás hihetetlen sokszínűségét.A Blog I határok nélkül című blogjában Tom meglátásait és felfedezéseit osztja meg az élet legalapvetőbb kérdéseivel kapcsolatban, többek között arról, hogyan találjuk meg a célt és az értelmét, hogyan ápoljuk a belső békét és boldogságot, és hogyan éljünk igazán teljes életet.Akár a távoli afrikai falvakban szerzett tapasztalatairól ír, akár Ázsia ősi buddhista templomaiban meditál, akár az elmével és a testtel kapcsolatos legmodernebb tudományos kutatásokat kutat fel, Tom írása mindig lebilincselő, informatív és elgondolkodtató.Tom blogja annak a szenvedélyével, hogy segítsen másoknak megtalálni a saját útjukat az önismerethez, mindenkinek kötelező olvasmány, aki elmélyíti önmagát, a világban elfoglalt helyét és a rájuk váró lehetőségeket.