Mit jelent a jó jellem?

 Mit jelent a jó jellem?

Tom Cross

A jellem a cselekvés és a reagálás módja által kialakított erkölcsi tulajdonságok összessége. Egy személy tulajdonságainak és hibáinak összessége határozza meg viselkedését és erkölcsiségét, jellemét. Értékrendje és erkölcsisége határozza meg cselekedeteinek, eljárásának és viselkedésének koherenciáját. A jó jellem nem hagyja magát elragadtatni valamilyen kétes, könnyebben megvalósíthatónak tűnő javaslattól. Még ha úgy tűnik is, hogy aa legjobb utat, a karakter határozza meg a választást.

A jellem egy személy pszichológiai profiljával kapcsolatos, amely irányítja a hozzáállását, az érzéseit és a gondolkodását. Ez az, amit általában egy személy tulajdonságai és hibái alatt értünk.

Milyen a jó jellemű ember?

A jó jellem olyan viselkedést mutat, amely becsületes, helyes, szilárd, és amely más, erkölcsöt követő tulajdonságokon alapul. Ha azonban az egyén negatív, kétséges jellemet mutat, és képes hűtlen, aljas és áruló cselekedetekre, akkor rossz jellemnek minősül, aki nem megbízható és becsületes személy.

Mit kell tennünk, hogy jó karakterünk legyen?

A jellem megfelel az egyén jellemének és természetének, és a Személyiségen keresztül vetül ki, és azon keresztül, ahogyan a világgal érintkezünk, valamint a Temperamentumon keresztül, ahogyan az ösztönöket, érzéseket, cselekedeteket és érzelmeket kifejezzük. Választásaink, társadalmi kapcsolataink, munkánk, kifejezésmódunk, céljaink stb. A jellemet számos tényező befolyásolja, mint például: család, nevelés, egészség, táplálkozás, együttélés,környezet, megélt tapasztalatok, kultúra és elszántság.

Lásd még: Vérrel álmodni

Fotó: Free-Photos on Pixabay

Honnan lehet tudni, hogy az illető jó jellemű-e?

Nincs varázslatos képlet arra, hogy teljesen és tökéletesen felismerjük az emberek jellemét, de a jó jellemben megfigyelhetjük például az őszinteség, a hűség, az empátia, a hála, az alázat, a bátorság és az etika alapvető vonásait. A fegyelem, az összpontosítás és az új dolgok megtanulására való rugalmasság is néhány olyan pont, amelyet azonosítani lehet.kifejezni magukat, alkalmazkodóképességüket, valamint azt, ahogyan kölcsönhatásba lépnek és reagálnak a környezetükre.

Mit jelent az, hogy jó vagy rossz jellem?

Ha valaki kiegyensúlyozott, szilárd és összetartó jellemmel rendelkezik, akkor valószínűleg világosabban, világosabban és tudatosabban cselekszik.

Aki hagyja magát megrontani, kiegyensúlyozatlanná válik és könnyen befolyásolhatóvá válik, az alázat nélküli, kicsinyes gondolatokba burkolózó, csak magának élő, tisztánlátás híján lévő ember példája, aki tovább táplálja rossz jellemét. A gyengeség, a gyávaság, a becstelenség, a kapzsiság, az áldozati mohóság, az önzés, a hamisság, a brutalitás és mások teszik a jellemet megronthatóvá ésbefolyásolható.

Másrészt, egy olyan személy, aki olyan erényekkel rendelkezik, mint a bátorság, becsületesség, hűség, bizalom, együttérzés, nyugalom és mások, erős és egyenes jellemet alkotnak, a jó jellem jellemzőivel rendelkezik.

Fényképezte: PublicDomainPictures a Pixabay-en

Létezik olyan, hogy teljesen jó vagy teljesen rossz?

Szókratész számára a jó volt az az út, amelyre az értelem mutatott, így minden, ami igaz, az jó, szép és igazságos. A rossz ezzel szemben a bölcsesség hiánya, így senki sem akaratából cselekedne rosszul, hanem csak tudatlanságból, hogy mi lenne az igazi jó.

Arisztotelész görög filozófus középútról szóló tana minden erényt a túlzás és a hiányosság vétkei közötti egyensúlyként ábrázol: "Aki mindentől fél, az gyáva, de aki semmitől sem fél, az meggondolatlan".

Lásd még: OM és annak jelentése

Sigmund Freud neurológus és pszichoanalitikus kidolgozta az Id, Ego és Szuperego elméletét, amely az emberi pszichét alkotó testeket három részre osztja, pszichoanalízisre vonatkozó tanulmányai alapján, és relativizálja a jó vagy rossz jellem egyes osztályozásait.

Ön is szeretheti
  • Gondolkodjon el azon, hogy mi a jellem, és igazítsa hozzá a viselkedését.
  • Értse meg, hogyan formálódik a személy jelleme a társadalomban.
  • Fedezd fel, mi választja el a jót a gonosztól, és gondold újra a fogalmaidat!

Az Id a vágyak, kívánságok és primitív ösztönök összetevője. Az Ego az ember és a valóság kölcsönhatásából alakul ki, összehangolva primitív ösztöneit (az Id) azzal a környezettel, amelyben él. A psziché egyensúlya, amely igyekszik szabályozni az Id impulzusait, miközben megpróbálja azokat reálisabb módon kielégíteni. A Szuperego képviseli az erkölcsi és kulturális értékeket. Úgy működik, mint a"tanácsadója" az Egónak. Ez egy figyelmeztetés arra, hogy mi az, ami erkölcsileg elfogadott, és mi az, ami tágabb kontextusban nem.

Az, hogy valaki "kedves" és mindent "jól" csinál, hamis elképzelés a jó jellemről, mert senki sem teljesen jó vagy rossz. Meg kell érteni, hogy az embernek sok arca van, és nem mindig lehet mindet látni. Néhányat jól elrejt a pszichéjében. Ezért az egyén jó vagy rossz jellemként való meghatározása relatív lehet, és nem felel meg az igazságnak.

Tom Cross

Tom Cross író, blogger és vállalkozó, aki életét a világ felfedezésének és az önismeret titkainak felfedezésének szentelte. A világ minden szegletébe utazó több éves tapasztalattal Tom mélyen megbecsülte az emberi tapasztalatok, kultúra és spiritualitás hihetetlen sokszínűségét.A Blog I határok nélkül című blogjában Tom meglátásait és felfedezéseit osztja meg az élet legalapvetőbb kérdéseivel kapcsolatban, többek között arról, hogyan találjuk meg a célt és az értelmét, hogyan ápoljuk a belső békét és boldogságot, és hogyan éljünk igazán teljes életet.Akár a távoli afrikai falvakban szerzett tapasztalatairól ír, akár Ázsia ősi buddhista templomaiban meditál, akár az elmével és a testtel kapcsolatos legmodernebb tudományos kutatásokat kutat fel, Tom írása mindig lebilincselő, informatív és elgondolkodtató.Tom blogja annak a szenvedélyével, hogy segítsen másoknak megtalálni a saját útjukat az önismerethez, mindenkinek kötelező olvasmány, aki elmélyíti önmagát, a világban elfoglalt helyét és a rájuk váró lehetőségeket.