Syarat Penggunaan

Syarat Penggunaan ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi kami mengawal penggunaan tapak web dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh tuchetumal.com oleh anda. Sila semak Terma ini dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan kerana ia menjejaskan hak anda. Dengan menggunakan mana-mana Perkhidmatan, anda menerima Terma ini dan bersetuju untuk terikat secara sah olehnya.

Penggunaan tapak web ini tertakluk kepada syarat penggunaan berikut:

  • kandungan halaman laman web ini adalah untuk maklumat am dan kegunaan peribadi anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
  • Tapak web ini menggunakan kuki untuk memantau pilihan penyemakan imbas. Jika anda membenarkan kuki digunakan, maklumat peribadi berikut mungkin disimpan oleh kami untuk digunakan oleh pihak ketiga.
  • Kami mahupun mana-mana pihak ketiga tidak memberikan sebarang waranti atau jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau ralat dan kami secara nyata mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan sedemikian setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
  • Penggunaan anda terhadap sebarang maklumat atau bahan di tapak web ini adalah sepenuhnya pada risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan andakeperluan khusus.
  • Tapak web ini mengandungi bahan yang dimiliki atau dilesenkan kepada kami (Melainkan dinyatakan sebaliknya). Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain menurut notis hak cipta, yang merupakan sebahagian daripada terma dan syarat ini.
  • Semua tanda dagangan yang diterbitkan semula dalam tapak web ini yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada, pengendali diiktiraf di laman web.
  • Penggunaan tanpa kebenaran tapak web ini boleh menimbulkan tuntutan untuk kerosakan dan/atau menjadi kesalahan jenayah.
  • Tapak kami mengandungi pautan ke tapak lain yang membenarkan pengguna meninggalkan halaman kami. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda memberikan maklumat lanjut. Kami tidak bertanggungjawab ke atas amalan privasi, dasar atau kandungan tapak web tersebut.
  • Penggunaan tapak web ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan tapak web tersebut adalah tertakluk kepada undang-undang India.

Dengan menggunakan tapak web ini dan perkhidmatan yang ditawarkan olehnya, anda bersetuju menerima Terma dan Syarat yang ditetapkan di atas. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai perkara yang sama, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada [email protected] atau dengan menggunakan halaman ini .

Tom Cross

Tom Cross ialah seorang penulis, penulis blog, dan usahawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk meneroka dunia dan menemui rahsia pengetahuan diri. Dengan pengalaman bertahun-tahun mengembara ke setiap sudut dunia, Tom telah membangunkan penghargaan yang mendalam terhadap kepelbagaian pengalaman, budaya dan kerohanian manusia yang luar biasa.Dalam blognya, Blog I Without Borders, Tom berkongsi pandangan dan penemuannya tentang persoalan kehidupan yang paling asas, termasuk cara mencari tujuan dan makna, cara memupuk kedamaian dan kebahagiaan dalaman, dan cara menjalani kehidupan yang benar-benar memuaskan.Sama ada dia menulis tentang pengalamannya di kampung terpencil di Afrika, bermeditasi di kuil Buddha purba di Asia, atau meneroka penyelidikan saintifik terkini mengenai minda dan badan, tulisan Tom sentiasa menarik, bermaklumat dan membangkitkan pemikiran.Dengan keghairahan untuk membantu orang lain mencari laluan mereka sendiri kepada pengetahuan diri, blog Tom mesti dibaca oleh sesiapa sahaja yang ingin mendalami pemahaman mereka tentang diri mereka, tempat mereka di dunia dan kemungkinan yang menanti mereka.